Erakopeerimise aruandlussüsteem

Eesti Autorite Ühing on justiitsministri käskkirja alusel erakopeerimise tasu kogujaks määratud kollektiivse esindamise organisatsioon.
Failid palume edastada CSV vormingus:
  • Esimesel real on veergude nimetused;
  • Veerud on eraldatud semikooloniga;
  • Veerud on kapseldatud jutumärkidega.

Välja nimetus Välja tüüp Väärtused/kirjeldus
erak_code Kohustuslik ERAK001=Süle- või tahvelarvuti;
ERAK002=Lauaarvuti;
ERAK003=Nutitelefon, MP3/MP4-mängijaga mobiiltelefon;
ERAK004=Salvestusfunktsiooniga teler;
ERAK005=Optilisele andmekandjale salvestav heli- või videosalvestusseade, v.a arvutiga integreeritud seadmed;
ERAK006=Sisemäluga MP3/MP4-mängija;
ERAK007=Väline kõvaketas;
ERAK008=USB-mälupulk;
ERAK009=Mälukaart;
ERAK010=Optiline andmekandja – salvestuseta.
doc_no Tingimuslik Kohustuslik, kui doc_date on täitmata. Arve või mõne muu dokumendi number, tulenevalt aruande liigist.
doc_date Tingimuslik Kohustuslik, kui doc_no on täitmata. Impordi, tootmise, ekspordi või tulenevalt aruande liigist mõni muu kuupäev.
name Tingimuslik Kohustuslik juhul, kui aruande liik on "imp" (tarnija nimi) ja "too" (tootja nimi). Soovituslik muude aruande liikide puhul: "eks" (ostja nimi), "def" (tarnija nimi), "oma" (ettevõtte nimi), "nai" (ettevõtte nimi), "ren" (ettevõtte nimi).
product_code Tingimuslik Tootja tootekood. Kohustuslik juhul, kui aruande liik on "imp", "too" ja "eks". Soovituslikik muude aruande liikide puhul.
product_name Tingimuslik Tootja tootekood. Kohustuslik juhul, kui aruande liik on "imp", "too" ja "eks". Soovituslikik muude aruande liikide puhul.
amount_pieces Kohustuslik Aruandega edastatav salvestusseadmete ja -kandjate kogus. Positiivne täisarv.
exp_counrty Tingimuslik Sihtriik. Kohustuslik kui aruande liik on "eks". Muude aruande liikide puhul palume tühjaks jätta.
report_type Kohustuslik Edastava aruande liik. Täidetakse ainult juhul, kui edstatatakse kõik aruande liigid ühes csv failis.
imp=import;
too=tootmine;
eks=eksport;
def=defektse kauba tagastus;
oma=omatarve;
nai=näidis;
ren=rent.
Eesti Autorite Ühing / info@eau.org / +372 6684 360 / E-R kl 09-17:00